Bioblitz 2023 en 2024 in Kortenoord

Januari 2024  Geslaagde Bioblitz overschrijdt verwachtingen met 1233 ontdekte soorten

De Bioblitz van 2023 heeft alle verwachtingen overtroffen door maar liefst 1233 verschillende soorten te ontdekken. Het oorspronkelijke doel van 1000 soorten leek ambitieus, maar de enthousiaste inspanningen van de deelnemers resulteerden in een indrukwekkende overvloed aan waarnemingen.

De Bioblitz, georganiseerd met als doel het in kaart brengen van de diversiteit aan flora en fauna in de wijk Kortenoord, trok een diverse groep wijkbewoner en natuurliefhebbers aan. Gedurende het hele jaar werden verschillende gebieden verkend, variërend van de plantsoenen en tuinen tot waterrijke gebieden wat resulteerde in ruim 6200 waarnemingen.

Wat deze Bioblitz zo opmerkelijk maakte, was niet alleen het aantal ontdekte soorten, maar ook de variëteit ervan. Van zeldzame planten tot zeldzame insecten en van amfibieën tot vogels. Van de 1233 gevonden soorten waren er 47 een zeldzame soort. Planten scoren het hoogst met 326 verschillende soorten gevolgd door de nachtvlinders (212) en vogels (116).

Het succes van de Bioblitz benadrukt niet alleen de overvloed aan leven in Kortenoord, maar onderstreept ook het belang van gezamenlijke inspanningen bij het behoud en bevorderen van de biodiversiteit. De organisatoren kijken nu vooruit naar het vervolg. We gaan dit jaar namelijk door met de Bioblitz en hopen dit jaar de 1500 soorten te halen.

Doe ook mee of houdt de Bioblitz in de gaten op https://waarneming.nl/bioblitz/kortenoord-wageningen-hoe-rijk-is-de-wijk-2024/

Begin januari 2024

6 november 2023 al 1207 soorten gezien

21 september 2023 al 1162 soorten gezien

1000 soorten al bij Bioblitz Kortenoord

Hoera, de 1000 soorten zijn gehaald!

Op 23 juli 2023  is de 1000e soort in de wijk waargenomen. Het gaat om het zuidelijk spitskopje, en kleine groene sprinkhaan met een bruine rug en met, zoals de naam al doet vermoeden, een spitse kop.

In zijn ruim 4600 waarnemingen voor nodig geweest om de duizend te halen. 35% van de waarnemingen waren van vogels. Deze maken echter maar 10% van de totale hoeveelheid soorten uit, waarmee ze op een 3e plek staan. Planten zijn met 30% de grootste soortengroep, gevolgd door de nachtvlinder en micro’s met 15%.

Waar valt nog winst te behalen? Reptielen en amfibieën (2 soorten), vissen (3 soorten) en zoogdieren (7 soorten) worden het minst waargenomen maar zijn ook niet de makkelijkste groepen om waar te nemen. Er zijn ook pas 26 Paddenstoelensoorten waargenomen maar deze groep is in de herfst natuurlijk veel makkelijker te vinden.

Op naar de 1500! Het najaar biedt nog veel moois dus wie weet gaan we dit halen.

Bioblitz update!
De mijlpaal van 500 soorten is na bijna zes maanden bereikt en dus liggen we goed op koers om de
1000 soorten in de wijk te vinden. Honderd waarnemers hebben hier de afgelopen maanden aan
bijgedragen door middel van ruim 2750 waarnemingen.
Tot nu toe zijn al bijna 180 verschillende planten gevonden en meer dan 90 soorten vogels die samen
dus iets meer dan de helft van de gevonden soorten uitmaken. De meerkoet werd het meest
waargenomen, namelijk 88 keer, op de voet gevolgde door de houtduif, de ekster en heel veel
andere vogels. Pas op plek 20 komen we de eerste plant tegen, het madeliefje.
Er zijn 14 zeldzame waarnemingen gedaan, waarvan er drie zeer zeldzaam zijn. Een hiervan is de
donkere winteruil. De naam doet misschien vermoeden dat dit een vogel is. Maar het is toch echt
een nachtvlinder.
Kijk voor meer informatie over alle waarnemingen hier: of ga naar https://waarneming.nl/bioblitz/kortenoord-
wageningen-hoe-rijk-is-de-wijk-2023/
Iedereen kan meedoen en zich aansluiten; wil je dat, klik dan hier.

BioBlitz soorten tellen in Kortenoord

Kortenoord Wageningen
Hoe rijk is de wijk?
BioBlitz

Dit jaar gaan we kijken hoe rijk (biodivers) de wijk is. Dit gaan we doen
in de vorm van een bioblitz. Ons doel voor 2023 is om 1000 planten-,
dier-, insecten-, en overige soorten in de wijk te vinden. Heb je hier geen
verstand van? Geen probleem, we maken gebruik van de app
ObsIdentify. Met deze app maak je een foto van het onderwerp en dan
vertelt de app welke soort het is.

https://waarneming.nl/apps/obsidentify/

 

Leuk dat je mee wilt doen met de BioBlitz.
Volg de volgende stappen om mee te doen:
1. Ga naar https://waarneming.nl/accounts/signup/ en maak een account aan. (Je kan nu
waarnemingen via waarneming.nl invoeren)
2. Dowload en installeer de ObsIdentify app in de Appstore
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.observation.obsidentify
Apple: https://apps.apple.com/nl/app/obsidentify/id1464543488
3. Log in via je waarneming.nl account en ga aan de slag.

Wil je zien hoeveel soorten er al zijn
gevonden scan dan deze QR code en ga
naar de bioblitz.

Stand 02 juli 2023 op 88% van soorten

Stand 31 mei 2023 op 67% van soorten

stand 30 april 2023

Stand 01 april 2023

Stand 03-03-2023

Stand op 06-02-2023