Visie

Visie Groen Kortenoord

Ontstaan van de visie
Kortenoord is een nieuwe duurzame wijk. We komen dus allemaal in een nieuwe wijk te wonen. Wat is hier nu anders aan dan verhuizen naar een bestaande wijk? Normaal gesproken, wanneer je gaat verhuizen, kom je in een buurt met een bepaalde sfeer, met bepaalde kenmerken en bepaalde omgangsvormen. In een nieuwe wijk gaan wonen is daarentegen heel anders. Je maakt met z’n allen een bepaalde sfeer, met bepaalde kenmerken en daaruit voortkomende omgangsvormen. Hoe wil je in een wijk wonen? We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor een leuke wijk. Hoe zou het zijn dat je in je eigen wijk naar de boomgaard in het park kan wandelen, of thee kan plukken langs een theetuin. We vinden het belangrijk dat we met elkaar samen kunnen wonen in een fijne, groene, duurzame wijk. Waar voedsel, kleurrijk en (bio)divers groen, educatie, onderlinge verbinding en van elkaar kunnen leren heel gewoon is. Vanuit deze gedachte is een aantal buurtbewoners samengekomen en is er een groene verbinding in de wijk ontstaan.

Onze visie op een groene wijk 

  1. Genieten van groen 

Het is belangrijk dat het groen in de wijk als kwalitatief hoogwaardig en prettig ervaren wordt. De wens is om dichtbij huis te kunnen genieten van kleurrijk, geurig en waar mogelijk eetbaar groen. De wijk bevindt zich gedeeltelijk op een voormalig WUR-terrein met nog enkele restanten van oude beplanting die karakter geven aan de wijk. We vinden het belangrijk hier aandacht aan te besteden en deze te behouden. Voor de aanblik willen we dat de inrichting zoveel mogelijk op de wensen van de wijk afgestemd is.

  1. Spelen en eten 

Het groen is van en voor iedere bewoner. Afhankelijk van de locatie zal het groen een andere functie hebben. We kijken waar groen bijdraagt aan fijn spelen en/of waar eetbaar groen mogelijk is (denk aan fruit/notenbomen, bessen of kruiden voor thee). Op speelplekken is er behoefte aan schaduw door bomen. Op andere plekken kunnen bloemenweides, insectenhotels of kleurrijke begroeiing komen. Voor gebruikers moet de functie van het groen duidelijk zijn doordat er goede informatieborden staan bij het groen. Informatie over het hoe en waarom van het groen dat er staat zorgt voor educatie, bescherming en begrip.

  1. Voor nu en voor later 

Duurzaamheid is een belangrijk aspect in deze visie. Groen heeft een verkoelend effect op de opwarming in de wijk en bomen bieden schaduw zodat er ook tijdens warme dagen buiten gespeeld en gewandeld kan worden. Bomen dempen ook geluid waardoor een rustigere omgeving ontstaat. Ook als waterberging en -zuivering heeft groen een belangrijke functie. Het gebruik van duurzame materialen in de buitenruimte heeft de voorkeur. Groen verbetert niet alleen de kwaliteit van de wijk maar uiteindelijk ook de waarde van woningen waar iedereen bij gebaat is.

  1. De waarde van groen 

Groen is er niet alleen voor de bewoners maar in het groen leven ook vele vogels, insecten en zoogdieren. We willen daar waar het kan bewust plekken bewaren of creëren waar dieren rust en veiligheid kunnen vinden, een nestplek kunnen maken en voedsel kunnen vinden. Ook verbindingszones zijn belangrijk voor sommige soorten. Denk hierbij aan de meidoornhaag,stepping stones in de wijk voor insecten of het toegankelijk maken van tuinen voor kleine zoogdieren als egels. We kiezen voornamelijk voor inheems groen omdat die hier de meeste waarde hebben voor dieren.