Buurtgroen

Iedereen kan een leuk Buurtgroen-initiatief aanmelden bij de gemeente. Je kunt dan een stukje groen in je straat of buurt inrichten en beheren, samen met een of meer andere bewoners. 

 

In Nieuw Kortenoord zijn al een aantal Buurtgroen-initiatieven (al in gang of nog in voorbereiding): 

  • Bij de Job Jansenstraat
  • In de Speeltuinstrook
  • Langs het fietspad bij de Binnenhaven

Wil je zelf ook een stuk groen voor Buurtgroen aanmelden?  Kijk voor informatie bij op de website van de gemeente. En neem dan ook contact met ons op via groenkortenoord@gmail.com zodat we elkaar kunnen vinden,  samenwerken waar het handig is (gereedschap delen bijvoorbeeld) en elkaar helpen met het groenbeheer. 


Ideeën voor het groen in Kortenoord

Een groeiende groep Kortenoordbewoners heeft in het najaar van 2019 en begin 2020 al veel ideeën voor aantrekkelijk(er) groen bedacht en op de kaart gezet.
Hieronder zie je ons eerste ‘plan’ voor de verdere vergroening van Mozaiekwijk en Tuinwijk, onder andere via enkele Buurtgroen-projecten. Dit plan hebben we begin 2020 met de gemeente besproken; de mogelijkheden worden nu bekeken en verder uitgewerkt.

Kaart voor op de borden in de sroken.- 2 versies