Open brief aan onderhandelaars coalitie nieuw college B&W gemeente Wageningen

Open brief aan de onderhandelaars
voor een nieuw college van B&W in Wageningen

Wageningen, 28 maart 2022 

 

Geachte onderhandelaars, 

Het ziet er naar uit dat we in Wageningen een groen coalitieakkoord krijgen, als we kijken naar de verkiezingsuitslag. Vanuit de wijkorganisatie Groen Kortenoord zijn we blij met een groen beleid. Onze ervaring en zorg is echter dat er een groot gat zit tussen beleid en uitvoering als het gaat over groenbeleid- en beheer. 

Aan de voorzijde ziet het er goed uit. Met goede intenties (deelname aan Deltaplan Biodiversiteitsherstel), mooie woorden in beleidsstukken (voor onze buurt: bescherming van het enige oude karakteristieke groenelement in Kortenoord: de meidoornhaag), en een ambitieus groenbeheerplan. 

In de praktijk loopt het anders: 

  • de meidoornhaag is langzamerhand gehalveerd. Als we daar navraag naar doen is de reactie vanuit de praktijk: “Ja, zo gaat dat in een bouwproject.”
  • voor een doorsnijding van de haag voor een fietspad wordt een 20 meter breed gat gemaakt in plaats van 5 meter.  Als we daar navraag naar doen is de reactie vanuit de praktijk: “Dat fietspad stond in de plannen.” Ofwel, het is normaal en legitiem om zoveel groen te verwijderen voor dit doel. 
  • op andere plekken worden bomen en hagen beschadigd, met als motto: we planten wel wat nieuws aan. Maar nieuwe aanplant biedt 1 – 5% van de biodiversiteit en van de CO2-opslag dan er voor die tijd stond. Het is geen echte compensatie. 

Voor het kleine park dat Kortenoord gegund is, ziet het er nog droeviger uit: er is geen plan en in de praktijk gaan er nu al telkens kleine stukken vanaf.  

Op de plekken waar wel beleid voor is ontwikkeld, is het papier geduldig. We zien hierbij ook dat er weinig financiële middelen zijn voor het groenbeheer. Alles gebeurt met weinig capaciteit en onder tijdsdruk. 

Daarmee willen we twee punten onder uw aandacht brengen: 

  • zorg voor voldoende budget voor een serieus groenbeheer, zodat beleid gerealiseerd kan worden, 
  • zie er op toe dat er in de praktijk wordt gehandeld conform het beleid.

 We kijken uit naar een coalitieakkoord met aandacht voor groen in het beleid, in de praktijk en in de begroting. We denken en helpen graag mee. 

Met vriendelijke groeten, 

namens Groen Kortenoord: 

 

Mirjam Boering
Djoyce de Bruin
Peter van Dijk
Freddy ten Hoven
Irma de Jager
Rob Janmaat
John Peters
Monique ten Brugge
Carl Timler

brief aan onderhandelaars-Wageningen-2022