Wijkgroen in eigen beheer?

Als wijk zelf het beheer van het groen aansturen?

De gemeente beheert het groen in Kortenoord op standaardniveau. Als de wijk het mooier wil hebben, dan kunnen bewoners stukjes groen adopteren. Het kan ook ‘groter’: gemeente kan het beheer overdragen aan bewoners zelf (dit is het ‘Right to Challenge’.) Een wijkorganisatie krijgt dan het budget voor wijkgroenbeheer van de gemeente, en stuurt zelf de aannemer/ het onderhoudsteam aan.
Voordelen zijn: meer maatwerk, kortere lijnen tussen wijkbewoners en de aannemer, meer binding van de beheerder met de wijk, meer ruimte voor lokale wensen (meer schaduw, meer bloemen, meer of juist minder maaien enz..) De gemeente en enkele mensen vanuit Groen Kortenoord bekijken of deze kans die de gemeente biedt, misschien zou passen bij Kortenoord.

Op de pagina ‘meerwaarde van wijkgroen in eigen beheer’ staat meer over de ‘Right to Challenge’ van de gemeente en welke meerwaarde zelf het groenbeheer aansturen kan hebben opleveren