Meidoornhaag

De meidoornhaag, die Tuinwijk en Buitenoord van elkaar scheidt, is een belangrijke structuur in de wijk. Zowel voor bewoners als voor allerlei dieren (egels, vogels, bijen) die in en om deze haag leven en die gebruiken om zich te verplaatsen. Het is een historische haag, die in de plannen voor Kortenoord dan ook stevig op de (bestemmings)kaart is gezet.

Herstel is hard nodig
Helaas is van de historische meidoornhaag niet veel meer over. De meidoorns zijn uitgegroeid tot hoge ijle struiken/bomen. De haag was voor alle  bouwwerkzaamheden 8 meter breed, nu nog maar 5 meter.  Een aantal mensen uit de wijk trekt zich het lot van de haag aan en wil samen met de gemeente zorgen dat de haag weer zoveel mogelijk in oude luister wordt hersteld. En zorgen dat de haag weer een plek wordt met veel biodiversiteit.

Visie op herstel
In samenspraak met een aantal deskundigen is er een visie op het herstel van de meidoornhaag gemaakt. Die hebben we als Groen Kortenoord in december 2019 vanuit Groen Kortenoord aangeboden aan de gemeente.  Hierbij hebben we veel baat gehad bij  2020-2-2-Meidoornhaag-Bureau-Heggen-advies-herstel 

Dit heeft geresulteerd in het volgende herstelplan van de Gemeente Wageningen.

De gemeente Wageningen is van plan om de meidoornhaag te gaan herstellen. Dit plan is in overleg tussen buurtbewoners van Groen Kortenoord en gemeente ambtenaren onlangs (oktober 2020) tot stand gekomen.

De meidoornhaag grenzende aan Tuinwijk in Kortenoord is een oude haag. Het zo goed mogelijk in stand houden van deze haag is wenselijk. Omdat veel van de bomen (essen) aan het afsterven zijn door essentaksterfte en omdat er meerdere gaten in de beplanting zitten willen veel bewoners van Kortenoord dat de haag hersteld wordt.
Wat gaan we doen
Het lastige met de oude haag is dat meidoorn terug planten niet mag, omdat de meidoorn gevoelig is voor de ziekte bacterievuur dat de fruitteelt kan bedreigen. Van uit landelijke wetgeving is dit opgelegd. Gelukkig zijn er alternatieven waarbij we kiezen voor o.a. sleedoorn (Prunus spinoza). Een andere moeilijkheid is dat om goed herstel te kunnen doen het nodig is de grond schoon te maken. Soms zal er dus een gezonde struik weg moeten om het grotere geheel beter te krijgen. Er is echter met een behoudende bril gekeken met diverse buurtbewoners. Een mooi voorbeeld hiervan is dat hoewel veel bomen aan het afsterven zijn we waar mogelijk kiezen voor het op stam zetten i.p.v. het wegzagen. Staand dood hout heeft namelijk nog natuurwaarde.
Werkzaamheden
2 bomen worden binnenkort gekapt omdat deze al eerder uit een inspectie kwamen als niet te behouden. Er wordt een omgevingsvergunningsaanvraag gedaan voor 14 andere bomen (1 klein eikje is nietvergunningsplichtig). Het gaat bij 4 bomen om kap en bij 10 bomen om op stam zetten.
We planten 2 notenbomen en 3 elzen terug. We planten bewust niet meer bomen omdat het hoofddoel hier een heesterbeplanting is van inheemse struiken (al te veel bomen zou dit belemmeren).
De sloot nemen we op in het jaarlijkse maaiwerk (om te voorkomen dat de bramen verder oprukken en om te zorgen dat het water goed af kan stromen). Een eerste opschoonactie is hiervoor recent al gedaan.
We planten een aantal blokken opnieuw in (de roze vakken op het bijgevoegde kaartje), dit zal met een mix van inheemse struiken gedaan worden.
Planning
De bomen zijn op dit moment de belemmerende factor omdat deze vergunningsplichtig zijn. Een omgevingsvergunning is ingediend maar mensen mogen bezwaar maken. Hierdoor kan alleen een indicatie gegeven worden van uitvoeringstijd. Een aanvraag heeft gewoonlijk ten minste 3 maanden doorlooptijd. Hier van uit gaande kunnen de werkzaamheden in 2021 medio februari – maart uitgevoerd
worden. Als er bezwaar komt zal uitvoering niet meer dit seizoen plaats kunnen vinden (uiterste
plantdatum is in maart).
Detail informatie
Bomen
 5st. veiligheidssnoei (voornamelijk verwijderen dood hout en bij de populier mogelijk overhangende arm wegnemen).
 5st. bomen rooien (4 essen en een kleine eik)
 10st. op stam zetten (essen met essentaksterfte)
 2st. notenbomen (Juglans regia) planten (maat 16-18), 3st. elzen (Alnus glutinosa) planten (maat 16-18)

Beplanting (roze vakken)
 Verwijderen oude beplanting, grondbewerking en aanplanten 250st. Mix van:
o gele cornoelje (Cornus mas) 20%;
o gelderse roos (Viburnum opulus) 10% (aan de buitenranden planten);
o hodsroos (Rosa canina) 20%;
o sleedoorn (Prunus Spinoza) 40% (met name in de lijn van de oude meidoornhaag);
o gewone hazelaar (Corylus avellana) 10% (vooral in de middenkern).
 Groepsgewijs aanplanten (min. 5st.) plantafstand circa 1,5×1,5m

Locatiekaartje Herstel meidoornhaag

Het herstel is daadwerkelijk gestart op donderdag 11 maart 2021.