Bloemenweiden praatplaat

Deltaplan biodiversiteitsherstel heeft praatplaat over positieve impact van bloemenweiden in buurten. zie https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/impact-bloemenweiden-in-buurt/752