Wat we doen

Met z’n allen maken we de wijk leuk! 

Hoe leuk zou het zijn als je in je eigen wijk naar een boomgaard in het park kan wandelen? Dat je thee of bloemen kunt plukken uit het plantsoen of in een wijk-pluktuin? Of dat je andere buurtbewoners kunt ontmoeten aan de picknicktafel in de verkoelende schaduw van bomen in het plantsoen?

Ideeën en wensen

Vanuit dit soort wensen komt vanaf september 2019 een groeiend aantal Kortenoord-bewoners af en toe bijeen. Ze delen ideeën en wensen en zo zijn er al  verschillende groene verbindingen  in de wijk ontstaan. Veel mensen vinden het belangrijk dat de buitenruimte in Kortenoord kleurrijk en divers is, aantrekkelijk om te spelen, en ruimte geeft aan vogels, vlinders en andere natuur. Dat we met elkaar kunnen wonen in een fijne, groene wijk. Waar groen, spelen, voedsel, educatie, ontmoeten en van elkaar leren heel gewoon is.

Onder de naam Groen Kortenoord worden hiervoor verschillende initiatieven genomen, zoals.

– Buurtgroen initiatieven

Bewoners van enkele straten weten elkaar al te vinden en gaan aan de gang met ‘Buurtgroen’. Bijvoorbeeld in de Job Jansenstraat, rond de Vaas, rond  de Speeltuinstrook en langs het fietspad bij de Binnenhaven. Bij ‘Buurtgroen’ beheren bewoners zelf kleine stukken groen in plaats van dat de gemeente dat doet. De gemeente ondersteunt de Buurtgroen-initiatieven.
Het is handig om voor alle Buurtgroeninitiatieven in Kortenoord één overleg met de gemeente te hebben. Door te overleggen en samen op te trekken kunnen we van elkaar leren. Niet alleen over hoe je het groen beheert, maar ook over hoe je andere bewoners betrekt.

– Activiteiten in de wijk

We organiseren activiteiten rond het groen in de wijk. Zo was er begin januari 2020 een gezellige buurt-nieuwjaars-wandeling om te laten zien welke buurtgroeninitiatieven er allemaal zijn. En om na afloop elkaar te spreken bij een hapje en drankje. Activiteitenverslag wandeling Groen Kortenoord 18012020.docx

Op 16 mei 2020 organiseren we een Stekjes -Struin tocht, waarin Kortenoordbewoners stekjes kunnen ruilen.  Meer over deze stekjestocht staat in de  agenda.

– Opzetten van een Buurtkamer  (wijkfunctie van de nieuwe school)

Enkele mensen uit de groep Groen Kortenoord voelen zich betrokken bij het realiseren van een ontmoetingsplek in de wijk. Er liggen misschien kansen om dat samen te doen met basisschool ‘De Zwaneridders’. Die gaat een nieuwe school bouwen in Nieuw Kortenoord. De school krijgt een wijkfunctie. We willen onderzoeken of een Buurtkamer daar een onderdeel van kan zijn.