Composteren in Kortenoord

!!! Ons composteerterrein aan de Nieuwe Singel is vanaf 15 november 2023 tot 1 april 2024 gesloten !!!

Op 12 maart 2022 komt de burgemeester op onze compostplek kijken; wij willen hem dan een kleine hoeveelheid compost overhandigen.

We hebben voor dit project geld ontvangenvan Wageningendoet voor het inrichten van het terrein zoals de palen en gaas en gereedschap.

Hoe maak  je compost, wat is het recept?

Bij het composteren spelen met betrekking tot de ingrediënten de volgende 3 eigenschappen een belangrijke rol:

 • Koolstof/Stikstof verhouding (C/N ratio),
 • vochtgehalte,
 • dichtheid

 De ideale waarden voor een compostrecept zijn:

 • C/N ratio: 25-30:1
 • Vochtgehalte: 55-60%
 • Materiaaldichtheid: 0,4-0,6 ton per kuub

Wat Niet?

In het algemeen geldt, liever

 • GÉÉN GROND OF GRONDRESTEN
 • GÉÉN AARDE
 • GÉÉN WORTELKLUITEN EN GRASZODEN
 • GÉÉN OLIJFWILG
 • GÉÉN  TAKKENBOSSEN

Het bovenstaande vertraagt en/of stopt het composteerproces. Dat is jammer van het vele werk dat hier gedaan wordt.

We hebben met een hakselaar de takken geprobeerd fijn te krijgen. Dit is niet gelukt. 

HET PROCES

De bacteriën doen het werk voor ons. Wij zorgen voor een goed klimaat voor deze bacteriën. Een goed klimaat voor de bacteriën krijgen we door de juiste verhoudingen van materialen te mengen. Dit is een proces dat we door experimenteren en ervaring aan het leren zijn.
We mengen in rillen. Periodiek worden de rillen gekeerd om de juiste temperatuur te houden. De temperatuur in een ril moet ong. 40 graden zijn. We hebben een speciale thermometer om dit allemaal te meten.

COMPOSTMEESTERS

We krijgen veel aangereikt van Suly, onze Opper Compostmeester. Door te doen, te kijken en te leren van onze bevindingen hopen we uiteindelijke zelf compostmeesters te worden!!!

WAT HEBBEN WE AL GELEERD?

HET IS BELANGRIJK DE JUISTE MATERIALEN TE VERZAMELEN EN TE MENGEN !!!

WAT MENGEN WE?
– KIJK BIJ DE DIVERSE VERZAMELPLEKKEN  WAT NODIG IS.

GROEN MATERIAAL
Typische eigenschappen:

 • Hoog vochtgehalte
 • Hoge dichtheid
 • Veel eiwitten
 • ca. 20 tot 33 % van het recept (volume)

BRUIN MATERIAAL
Typische eigenschappen:

 • Laag vochtgehalte
  • Lage dichtheid
  • Hoog gehalte lignine/cellulose
  • ca. 20 tot 50 % van het recept (volume)

POREUS MATERIAAL
Typische eigenschappen:
• Hoge C/N ratio
• Laag tot middelmatig vochtgehalte
• Hoge lignine gehalte
• ca. 5 tot 20 % van het recept (volume)

NEUTRAAL MATERIAAL

Typische eigenschappen:
• Middelmatig vochtgehalte
• Middelmatige dichtheid
• Hoog cellulosegehalte
• 20 tot 50 % van het recept (volume)

Graag het meegebrachte materiaal verdelen over vijf vakken, herkenbaar aan de bordjes.

Van links naar rechts:

1. Als u echt niet weet, welk soort materiaal u heeft (bruin, groen, poreus of neutraal)

2. Bruin materiaal zoals ZAAGSEL, STRO, DROGE PLANTENSTENGELS, DROGE BLADEREN, LOOF VAN BOMEN

3. Groen materiaal zoals GEMAAID GRAS en GROENE BLADEREN ZONDER TAKKEN

4. Poreus materiaal zoals HOUTSNIPPERS, GEMALEN BOOMBAST, GEMALEN TUINAFVAL (GÉÉN GROVE TAKKEN)

5. Neutraal materiaal zoals HOOI, GEMENGD BLAD EN GRAS, RESTEN VAN VASTE PLANTEN, (ON)KRUIDEN
                GÉÉN WORTELKLUITEN,GÉÉN GRASZODEN

In het algemeen geldt liever

 • GÉÉN GROND OF GRONDRESTEN
 • GÉÉN AARDE
 • GÉÉN WORTELKLUITEN
 • GÉÉN GRASZODEN
 • GÉÉN OLIJFWILG
 • GÉÉN  TAKKENBOSSEN

Geen materiaal op andere plekken neerleggen/storten. Dus alleen in de vakken. Als u veel materiaal heeft, graag op zaterdag brengen, dan kunnen we helpen met sorteren. De composteerders zorgen voor de verdere verdeling en verwerking, de bacteriën doen de rest, de eerste drie hopen zijn al aan het broeien.
We verwachten in het voorjaar 2022 de eerste oplevering van verse compost.

Er is een kruiwagen beschikbaar voor het composteren. Hij/zij is zaterdag’s tussen 14.00 en 16.00 uur te leen op de composteerplek bij de vrijwilligers. Te leen voor mensen, die dan hun tuinmaterialen willen brengen naar de composteerplek aan de Nieuwe Singel.

Zie ook groenblog

Er mag nu dus geen Olijfwilg afval gebracht worden.

Groen Kortenoord wil dit voorjaar starten met een pilot ‘composteren in eigen wijk’. Op een klein stukje grond aan de overzijde van de Nijlantsingel willen we tuinafval verzamelen, composteren en vervolgens weer uitdelen in de wijk voor gebruik in de tuin. Zo maken we een kringloop met alleen lokale transportbewegingen en maken we voor iedereen het composteringsproces inzichtelijk. Dat alles doen we met deskundige begeleiding. 

Suly Mutsaers legt in 5 minuten via 2 filmpjes uit hoe het composteren in zijn werk gaat.

We willen alleen tuinafval verzamelen en dus geen gft. Het gaat dus vaak om bladafval. Van tuinafval is bekend dat het niet gaat stinken bij compostering. (Ook in een bos is een continue composertingsproces van bladafval aan de gang). Voor Kortenoord is dan weer belangrijk dat geen olijfwilg tussen het tuinafval zit, omdat dit erg traag composteert. 

Groen Kortenoord wordt hierin begeleid door Suly Mutsaers. Suly is professioneel hovenier en boomverzorger en weet hoe tuinafval in twee maanden kan worden omgezet naar compost. Hij leidt een of twee compostmeesters uit de wijk op, zodat we hier zelfstandig mee verder kunnen. Met een zekere regelmaat is het nodig de composthopen ‘om te keren’ zodat er lucht bij kan komen en het composteerproces wordt versneld. 

                

In goed overleg met BPD kunnen we een locatie gebruiken aan de overzijde van de Nijlantsingel. BPD heeft hierbij aangegeven dat het belangrijk is dat de plek er goed en verzorgd uit ziet. Daarom is een kleine wal opgeworpen om de composteerlocatie (van ongeveer 10 bij 15 meter) aan het zicht te onttrekken. De wal wordt ingezaaid met een kruidenmengsel, zodat we er zeker van zijn dat het uitzicht vanuit de wijk eerder verbetert dan verslechtert. Zodra BPD een definitieve bestemming heeft voor de locatie, zal de pilotlocatie weer worden opgeheven. 

De aanvoer van het tuinafval willen we deels organiseren door het zelf op te halen met een aanhangwagen of bakfiets. Het is ook mogelijk om zelf tuinafval te brengen. We verwachten dat dit in beperkte mate gebeurt omdat er nog niet zo erg veel hoge bomen in de wijk staan. En we zijn ook niet in staat enorme hoeveelheden te ontvangen, het gaat immers om een pilot van beperkte omvang. 

Gaat het niet stinken, die compost? Dit zegt Suly daarover. “Geurbeleving is inderdaad heel subjectief. Goede compostering, in dit geval aeroob, goed belucht dus en bij hoge temperatuur zal alleen in de eerste fase geuren als de micro-organismen het meest actief zijn met afbraakprocessen. Het is ook mede afhankelijk van het recept, dus de ingrediënten en verhoudingen. Bij alleen tuinafval met weinig stikstof zal er hooguit in het begin wat ammoniak vrijkomen. Het eindresultaat is zelfs (subjectief) lekker ruikend te noemen. Beetje zoetig. Ook het feit dat de plek in open veld op een winderige plek gelegen is lijkt me de kans op geuroverlast te verwaarlozen.”

Het mooie van het verzamelen en verwerken van tuinafval is dat je als resultaat een waardevol product in handen hebt, compost oftewel het zwarte goud. De compost is geschikt om in eigen tuin en wijk te gebruiken, vooral voor moestuin omdat de grondstoffen zuiver zijn. Deze gaan we uitdelen tegen een kleine vergoeding. 

Wilt regelmatig afval geven èn/of meehelpen bij het composteren, mail dan naar groenkortenoord@gmail.com,  zodat we u later kunnen benaderen, zodra we starten. Alvast dank voor uw medewerking.