Verslag kerngroepoverleg 23 februari

Overleg kerngroep Groen Kortenoord 2021-2-23 via Zoom

Aanwezig: John, Peter, Miranda, Mirjam, Rob, Freddy, Irma

Groene daken

Peter, John, Irma: gesproken met Groen op dak

Hij komt uit de bouw en durft te zeggen dat de lichtgewicht versie erop kan. Berekeningsmodule gaf groen sein.

Er zijn offertes binnen van ….Prijs laten doen / Prijs zelf doen

Wat gaan we doen?

Kwaadsteniet bv Moordrecht: Freddy vriend. Levert lichtgewicht =43,00/m3; normale dikte =45,00/m2 incl. btw

Woningstichting gaat niet akkoord met groene daken op schuurtjes tenzij een constructeur hun kan overtuigen.

Plan van aanpak:

 1. Peter belt constructeur 
 2. Freddy vraagt Kwaadsteniet nogmaals prijzen voor schuurtjes
 3. Miranda vriendin levering via groendak.nl
 4. Plantvierdaagse gemeente informatie17-20maart
 5. Kostenoverzicht maken voor groene daken
 6. Extra financiering aanvragen

 

Composteren in de wijk

Akkoord voor locatie gekregen van BPD, maar met een aantal voorwaarden om zicht fraai te houden.

Suly Mutsaers heeft een plattegrond gemaakt voor inrichting composteerplek.

Vraag: hoe lang mogen we het terrein gebruiken? De komende vijf jaar waarschijnlijk te gebruiken. Tenzij ze het acuut nodig hebben, dan binnen drie maanden vrijmaken.

Het Klompenpad begint bij de composteerplek.

Plan van aanpak:

 1. Begroting aanpassen aan grondverzet
 2. Financiering aanvragen bij Wageningen-Doet
 3. Financiering Postcode loterij.
 4. Financiering Univé
 5. Financiering Leefbaarheidsfonds van provincie.
 6. Compostgroep opzetten met compostmeester Suly
 7. 27 maart eerste paal in de grond composteerplek
 8. Palen van oude perenkwekerij zijn nog beschikbaar via Freddy.

 

Nieuwe Nu – Titia Hajonides

Ze woont in Oude Nu, actieve bewonersgroep, visie buitengebied. Doelstellingen vastgelegd: duurzame energie, lokale voedselproductie, recreatie, natuurinclusieve landbouw. De Nude is transitiegebied. Bewoners willen het zelf in de hand gouden omdat er veel ver ze heen komt.

Doelen stellen:

 1. soort landschappelijk raamwerk  grof, wat willen we met de oeverwal, onderscheid tussen uiterwaarden en binnenveld?
 2. alle initiatieven van bewoners aangaande grond zijn we aan het verzamelen. Bewoners sturen ideeën in: recreatie, wandelpaden, waterverbindingen , verbinding tussen gracht en Grift, Pieter Nieuwe ronde zoekt grond in West Wageningen, Ossenkamp is verpacht, WUR eigenaar, maar het is een perfecte plek voor een Herenboerderij, Otto Vloetgrave is ermee bezig .

Eind maart webinar houden om wekgroepjes op thema’s ideeën te maken , na de zomer markt houden om alle ideeën te laten zien aan mensen.

Samenwerking met Kortenoord zou mooi zijn, kunnen wij: 

 1. Zijn er mensen uit Kortenoord die het webinar willen volgen en in themagroepje willen deelnemen, bijvoorbeeld over wandelpaden?
 2. Zijn er ideeën  vanuit Kortenoord voor de Nieuwe Nu ( linken tussen initiatieven maakt alles sterker)

Hoe zijn jullie verenigd? Niet, we zijn een gebiedsproces. We willen wel een vereniging met de bewoners van de oude nu, maar willen het liefst willen we contact houden met de alle bewoners van het gebied.

Zie allemaal: www.denieuwenu.nl

Tip: marktonderzoek naar interesse van de wijk voor Nieuwe Ronde.

 

Buurtkamer

Binnenkort overleg met school, architect en een groepje bewoners.

 

Meidoornhaag

Stan Mennen heeft vandaag gemaild dat het herstel van de haag nog in maart plaats zou moeten vinden. Opdracht is gegeven aan aannemer Vaarkamp.

 

Brede zoom vergadering 9 maart

Miranda en Mirjam hebben programma en uitnodiging opgesteld.

Wat willen we van de deelnemers van de zoomsessie? 

 1. informeren over activiteiten
 2. per thema is het doel verschillend: mensen werven, afval aanbieden

Bewoners van Buitenoord uitnodigen voor webinar, via makelaar Buitenoord en Marian Stuiver.

Bewoners van Buitenoord stimuleren voor een groene tuin?!

Projecten toelichten + kerngroepleden zie 

Webinar starten met pol.

Flyeren in de wijk 1 maart, kosten €42,00-80,00; er is geen budget= digitale promotie. 

 

Fietspad MC

Brief van Johan Overvecht van gemeente:  als fietspad wordt uitgebreid dan moeten er twee parkeerplaatsen weg omdat het een ecologische zone is. 

Welke rol hebben wij hierin? Geen.

 

Fruitbomen

John heeft pol uitgezet over fruitbomen in de wijk. 

 • Er is veel belangstelling voor echte fruitbomen.
 • Het voorstel om van twee sierbomen echte fruitbomen te maken wordt niet uitgevoerd.

In Buitenoord gaan veel sierfruitbomen geplant worden. De pol van John kan nuttige informatie zijn voor Esther Croshell. John pakt dit op.

 

Communicatie

Spatial is een alternatief voor zoom, informeler. Gaan we volgende keer proberen.

 

Rondvraag

R2C – Rob en Irma kijken er over een tijdje naar.

Info voor Nieuwe Nu: – Miranda maakt voorzet 

 

volgend overleg: dinsdag 30 maart, 20.00uur.

Prima genotuleerd door Irma

volledig verslag =  overleg 2021-2-23-Groen Kortenoord.docx