GroenKortenoord

Groen Kortenoord is een groepje bewoners van de wijk Kortenoord in Wageningen, die onze/deze wijk zo groen mogelijk willen houden en maken. Wij willen een leuke en aantrekkelijke groene woonwijk zijn. Dit betekent het organiseren en regelen van groene activiteiten, dingen, omgeving.

Vanaf eind 2019, net voor de “Corona” zijn we bezig met de groen(e)stroken in onze wijk met speciale aandacht voor de oude meidoornhaag alhier, nieuwe buurtgroengebiedjes in eigen beheer, zelf composteren, stekjesmarkt en stekjestocht, groene daken, groene tuinen, groene bieb, schoonmaakacties van de meidoornhaag. Een groene wijkkamer in de nieuwe school is nog een wens.

Wij, dat is de kerngroep, dat zijn 10 bewoners van deze wijk: Mirjam, Rob, Miranda, Carl, Monique, Peter, Djoyce, Freddy, Irma, John. We komen ongeveer 1 keer per maand enkele uurtjes samen, verder regelen en communiceren we alles via een apgroep.

Wij hebben een eigen website en e-mailadres, informatieborden op meerdere plekken in de wijk,  een terrein in bruikleen voor het composteren van groentuinafval (behalve de olijfwilg overdaad monocultuur) en een eigen kruiwagen en bosmaaier. We hebben (nog) geen vaste financiële bronnen, wij als vrijwilligers regelen of doen onafhankelijk en werkenderwijs alles zelf of vragen eventueel beperkt subsidie van bijvoorbeeld de gemeente Wageningen.

Wil je meedoen, graag, liefst met zo veel mogelijk eigen nieuwe ideeën en activiteiten, gebaseerd op natuurbevordering, ecologische ideeën en principes, vrijwilligheid, zelfwerkzaamheid en lage kosten.

groenkortenoord@gmail.com

www.groenkortenoord.nl