Herstel meidoornhaag maart 2021

De gemeente Wageningen heeft ons bericht, dat het afgesproken herstel van de meidoornhaag tussen Buitenoord en Tuinwijk in maart 2021 gestart en ook afgerond gaat worden.