Het jaar van het ontstaan van wijk traditie’s – hoe rijk is onze wijk?

Hallo groene wijkbewoners,

Na de stekjes struin tocht is er een nieuwe activiteit die genomineerd wordt om een traditie te worden. Het ontdekken van de diversiteit aan leven in onze wijk.

Zeldzame soorten gevonden in Kortenoord – 21 juni 2020

Op 21 juni hebben we met enthousiaste wijkbewoners een inventarisatie gemaakt in de wijk over het groen en ander leven in onze wijk onder de noemer “Hoe rijk is onze wijk?” Dit willen we ieder najaar en voorjaar gaan doen zodat we een historisch overzicht krijgen over het leven in de wijk. Op deze pagina kun je lezen wat we allemaal gevonden hebben.

In het openbaar groen van Nieuw Kortenoord komen verschillende zeldzame plantensoorten voor. Dat ontdekten de groep van circa 30 bewoners die eind juni gezamenlijke inventarisatieronde maakten. Ze telden alleen al 100 soorten kruiden, naast alle grassen, heesters en bomen. De inventarisatie was een initiatief vanuit Groen Kortenoord onder het motto ‘Hoe rijk is de wijk’.

Op de warme zondagochtend  trokken zo’n 30 bewoners – jong en oud – in groepjes langs de groenstroken in de wijk. Ze waren uitgerust met pen en papier, floraboekjes en de app PlantNet  om soorten snel te identificeren. Ze brachten zo het groen in kaart langs de Nijlantsingel en de Kortenoord Allee, het park bij de Marijkeweg en speeltuinstrook. In deze speeltuinstrook zaaiden omwonenden eerder enkele stukken in met bij- en vlinderbloemen.

Paarse morgenster
Vooral in de groenstroken die de gemeente maar één of twee keer per jaar maait, bleek een flinke variatie planten te staan. In totaal werden ruim 100 soorten geteld, waaronder enkele zeldzame soorten, zoals de paarse morgenster, stalkaars en langstekelige distel. De planten werden ook goed gevonden door  bijen, hommels, vlinders en enkele libellen.

Veel variatie
Het park bleek het hoogste te scoren. Niet gek, want het park is het meest gevarieerd, met grasland, schaduwrijke plekken, natte delen en stukken die verstoord zijn. Elke plek kent zo zijn eigen soorten. Op verstoorde grond doen bijvoorbeeld pionierssoorten zoals klaproos en het geel bloeiende jakobskruiskruid het goed.

Volgend jaar opnieuw
De verwachting is dat er nog veel meer soorten voorkomen in onze wijk. Idee is om het inventariseerwerk in de nazomer te hervatten, want dan staan er weer andere soorten in bloei. Ook willen we volgend jaar weer op pad met elkaar. Zo krijgen we  een mooi beeld van hoe de natuur zich in de eerste twee aangelegde delen van Kortenoord ontwikkelt.

Op deze lijst vind je een overzicht van alle soorten die zijn gevonden. Aangegeven is hoe zeldzaam ze zijn en waar zeg gevonden zijn.