Proef composteren in Kortenoord

Pilot composteren in eigen wijk

Tuinafval uit de eigen wijk omzetten in goede compost voor de tuinen van Kortenoord. Dat is in het kort de pilot die Groen Kortenoord in het voorjaar van 2021 wil starten. Op een bescheiden plek aan de rand van de wijk willen we tuinafval verzamelen en onder leiding van een deskundige compostmeester omzetten in compost voor de wijk. 

De locatie waar het tuinafval (geen gft!!) wordt verzameld ligt aan de overzijde van de Nijlantsingel. Hier is een kleine wal opgeworpen waarachter enkele palen zijn geplaatst als afscheiding. Hierbinnen krijgen de composthopen een plek. Het gaat om een pilot om te testen hoe we dit goed kunnen organiseren. Hier kunnen we nog hulp bij gebruiken, daarvoor volgt nader bericht. 

Voor meer informatie kijk op onze site