Tips buurtgroenprojecten

Tips voor buurtgroenprojecten

Stel: je vindt dat de wijk Kortenoord groener kan en ziet kansen om daar wat aan te doen in het gemeentelijk groen in je directe omgeving: hoe start je dan je eigen buurtgroenproject??

Hier een lijst van ervaringen, tips en mogelijkheden hoe dit aan te pakken.

 1. Begin zo spoedig en zo praktisch mogelijk; je hoeft niet persé te wachten op toestemming of medewerking, soms moet je uitdagen, prikkelen en een tikkeltje ongehoorzaam zijn.
 2. Kijk op www.groenkortenoord.nl naar lopende projectvoorbeelden zoals bloemenweide speelveld Job Jansen / Evert van der Heijden en het veldje rond de Vaas.
 3. Zorg dat je meerdere mensen met groene vingers en/of groene hersens in de directe nabijheid betrekt bij je plan; doe het niet alleen!
 4. Maak een plan in hoofdlijnen (doel/idee, locatie, voorbeeld, schets, voorwaarden, risico’s, enz.)
 5. Zorg dat het plan meer dan alleen “natuur” oplevert; denk aan speelgelegenheid, kleurrijkheid, schoonheid, educatie, contacten, bewegen, voeding, kostenbesparing
 6. Laat een “deskundige” (hovenier, bioloog, ervaren tuinmens, enz.) meedoen of tenminste meekijken.
 7. Laat iemand uit jullie groep optreden als contactpersoon en stem af met de kerngroep “Groen Kortenoord”
 8. Leg contact met de gemeente Wageningen van het Team Beheer & Realisatie: martijn.elshof@wageningen.nl of Stan.Mennen@wageningen.nl 
 9. Hou rekening met enige kritiek of weerstand vanuit de buitenwereld. Is niet erg, beetje meebewegen, en de grote lijnen in de gaten houden.
 10. Vraag bijstand en medewerking van delen van bovengenoemde buitenwereld, als je daar behoefte aan hebt.
 11. Denk ook aan financiën, subsidiekansen, collecte, crowdfunding, schenking van geld, materialen of planten.
 12. Vaar op je groene hart en vertrouw op je eigen wijsheid

  april 2021