Verslag kerngroep GK overleg 12-01-2021

Verslag vergadering Groen Kortenoord 12-01–2021

Aanwezig: Rob Janmaat, Peter van Dijk, Miranda Koffijberg, Irma de Jager, John Peters, Freddy ten Hooven, Mirjam Boering, Ineke Sijtsma, Anja Derksen en Gaby Schmelzer; “bijeen in ZOOM”

Agenda:

 • Groene daken
 • Buurtgroenprojecten
 • Meidoornhaag,
 • Zwarte goud compostering
 • Financiën
 • School/park / buurtkamer
 • Extra Boomaanplant
 • Communicatie
 • Rondvraag

Groene Daken

We willen meer groen in de wijk en daarom dachten we aan groene daken. Wat kunnen we op de daken doen? De schuurtjes hebben niet een stevige constructie. We kunnen met een klein groepje bij Anja langs om te kijken wat ze heeft liggen.

Anja heeft een groen dak op de uitbouw, dit ligt dan op 20 cm beton. En op de dakkapel. Een dikte van 9 cm. Voor de schuurtjes is dit te zwaar. Wat wel kan is een sedum-light pakket – dat lijkt goed op de schuurtjes te passen (ervaring in Nijmegen, kennis Miranda).

De achterbuurman van Freddy heeft al een paar jaar  een groen dak  op zijn schuurtje. Hier kunnen we dan afkijken.
We kunnen de constructie van het dak laten doorrekenen en kijken hoe we deze kunnen verstevigen.
Freddy gaat informeren bij zijn buurman wat de kosten van zo’n groen dak zijn. Misschien kunnen we dit dan collectief inkopen.
De prijzen die we nu kennen zijn €43,00 / m2 dat is ong. €250 per schuurtje.
Er zal ook gekeken moeten worden naar de garantie van de huidige daken. Wanneer er op daken gelopen word, dan kan dede garantie misschien komen te vervallen.

In de wijk-brede zoombijenkomst zullen we verder ingaan op dit onderwerp, en de animo peilen.

 

Buurtgroen Projecten

Met het buurtgroen project Fietsstrook van Freddy gaat het goed. De gemeente gaat binnenkort frezen en zet er 2 bomen in.

Het fietspad is nu goed afgesloten, er zijn geen olifantspaadjes meer. Er is een vergelijkbare sluiproute ontstaan bij het Medisch Centrum; Peter heeft een afspraak met iemand van de gemeente die hier naar komt kijken.

Meidoornhaag

Er is geïnformeerd bij Stan of de plannen die er liggen nog gaan lukken. We moeten wachten op eventuele bezwaren voordat ze kunnen beginnen. Men kan tot 15 februari bezwaar indienen. Volgende week neemt Stan op locatie door met de aannemer  wat er allemaal gedaan moet worden. Uitvoering waarschijnlijk tussen 15 februari-15 maart.

Wat wordt er gedaan?
Dode Essen/ bomen. Welke komen op stam en welke gaan helemaal weg. Er worden vakken gerooid en daar komt nieuwe beplanting. De rest blijft met de bramen. Er kan beperkt snoeiafval neergelegd worden.

Soorten in de haag: De gemeente gaat proberen een paar meidoorns te herplanten. Nieuwe aanplant wordt in groepen gezet, zodat het minder storend is als ze groter worden – dit is een idee van de gemeente.

Er is een bomenkaart, maar niet duidelijk welke boom waar staat. Als er specifieke vragen zijn kunnen bewoners ze stellen aan Stan Mennen. De aanplant van nieuwe bomen in Wageningen start volgende week en duurt ongeveer een maand. Het is niet bekend wanneer exact Kortenoord aan de beurt is.
Het afval is weg. Dat hebben ouders met kinderen gedaan.

Zwart Goud – Compostering in de wijk

Rob legt kort uit wat het plan van de compostering is.
Peter gaat contact leggen met PBD over toestemming locatie ter hoogte van dam op Nieuwe Singel.

 1. In december gaf Ester van de gemeente aan dat ze gaat uitzoeken of dit mag qua bestemmingsplan. Daarna pas contact met PBD.
 2. Anti kraak? – oplossing als alternatief

Financiën

Websitekosten zijn via het Initiatievenfonds toegekend.We gaan kijken wat voor een jaarlijkse kosten we hebben zodat we deze ieder jaar in 1 keer aan kunnen vragen bij het Initiatievenfonds.

School en Buurtkamer

Donderdag hebben we een zoom overleg wijk-breed met de gemeente.

Extra Boomaanplant

Gaby: Esther zegt dat er zullen 5 bomen verdwijnen voor de extra kolk in Buitenoord. I.v.m. herplantplicht kunnen nieuwe bomen  elders in Nieuw Kortenoord worden geplaatst. We kunnen ideeën over locatie en soorten doorgeven. Rob neemt contact op  met de gemeente: (fruit)struiken Job Jansenstraat en/of bomen aan Kortnoord Allee.

 Communicatie

We plannen een wijk–brede zoom bijeenkomst voor de wijk. Hier willen we de wijk informeren over wat we allemaal doen. Tevens willen we ideeën uit de wijk ophalen. Hiervoor gaan we dan in kleine groepjes uiteen. We hebben dan verschillende onderwerpen

 1. Buurtgroen
 2. Groene Daken
 3. Leuke dingen doen
 4. Eetbaar groen in de wijk

We willen ook een paar leuke filmpjes laten zien – topo-tijdreis van de wijk en kaartje van de groene projecten. Of een pub-quiz over Kortenoord houden. Miranda en Mirjam bereiden het verder voort,
Datum te prikken begin maart, bij voorkeur op een dinsdag.  Idee is te gaan flyeren huis aan huis, zodat we zeker weten dat iedereen is geïnformeerd. Fijn als van de kerngroep iedereen een deel wil van de wijk te doen.

Rondvraag

– Je kan bij Esther aanvragen of je ipv de bomen ook struiken kan krijgen. Dit is misschien iets voor de Job Janssenstraat.
John heeft screenshot gemaakt van de zoom, Deze wordt op de site gedeeld.

Volgende vergadering: 23 februari 2021 20.00
Reactie op de vergadering van de 3 mensen die spontaan aangesloten zijn:
Ineke: Leuk – ben erg benieuwd naar een buurtkamer in het park
Anja: Leuk om te horen waar jullie allemaal mee bezig zijn

Gaby: Leuk dat jullie zoveel verschillende dingen doen – inspirerend.