Meidoornhaag succesvol opgeschoond

Op zaterdag 19 februari 2022 hebben buurtbewoners samen de meidoornhaag opgeruimd, een ooggetuige verslag van Peter.

“Schoonmaak Meidoornhaag groot succes.
Afgelopen weekend hebben we de Meidoornhaag schoongemaakt, al het zwerfafval verzameld en in
een door Trebbe beschikbare container gegooid. Ook hebben we de waterafvoer vrij gemaakt van
hout en plastic en voornamelijk isolatiemateriaal.
Bij elkaar waren we met zo’n 25 bewoners, die de handen uit de mouwen wílden steken; het viel
op, dat er ook een aantal kinderen kwamen helpen. Het was best gezellig zo en met relatief veel
nieuwe gezichten. Fijn dat zoveel bewoners de Meidoornhaag ook belangrijk vinden. We hadden
materiaal geleend van Wageningen Schoon zoals knijpers, vuiniszakhouders en vuilniszakken. Zelf
hadden we scheppen, harken en kruiwagens meegenomen. Alles bij elkaar kregen we de 6 voet
container bijna vol, vele kubieke meters zooi verwijderd.”

       

Zie ook https://groenkortenoord.nl/event/meidoornhaag-opschonen/